Toimintafilosofia

Koulutusmetodimme perustuvat operanttiin ehdollistumiseen sekä positiiviseen vahvistamiseen . Toivotunlaisesta toiminnasta palkitsemalla saadaan aikaan motivoituneita ja oma-aloitteisia eläinoppilaita.

Kun toistot ovat tiiviitä ja vaatimustasoa nostetaan pienissä erissä, on oppiminen nopeaa, pysyvää sekä eläimelle mielekästä .

Emme käytä fyysisiä rankaisuja, pakotteita tai painostamista . Rankaisut nostavat eläimen stressitasoa eikä eläin opi niiden avuin oikeaa tapaa toimia. Rankaisujen myötä lemmikistä tulee usein alistunut, ylivireä tai passiivinen. Tälloin uuden oppiminen on haastavaa eikä edistystä pääse tapahtumaan.

Kouluttaminen ilman pakotteita ei tarkoita koulutusta ilman tavoitteita. Tarkoituksena on opettaa  halutut toiminnot mahdollisimman vahvaksi haastetta pikkuhiljaa lisäten ja palkitsemista harventaen. Tärkeää on myös harjoitella eri ympäristöissä ja eri häiriöiden alla, jotta eläin oppii toimimaan samoin tilanteesta riippumatta.